การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

               ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ในการมอบหมายภารกิจก่อนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ประดับธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และผ้าเหลืองขาวบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รวมทั้งการประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสำคัญให้สวยงาม จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านอาคารสำนักงานที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. รวมทั้งการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๗ รูป หน้าศาลากลางจังหวัด เวลา ๐๗.๐๐ น. ต่อด้วยพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร การจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙