การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม

              ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ เข้าร่วมประชุม

 

ในการสรุปผลการถอดบทเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีการเกิดเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง ไม่มีผู้เสียชีวิต ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑ การรายงานของศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม/อัมพวา /บางคนที ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านวิศวจราจร รวมทั้ง ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจากจุดเสี่ยงจำนวน ๒๐ จุด ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำชับให้มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙