optionen handel.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๒

                    เมื่อ เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๒ และเปิดให้บริการเป็นแห่งที่ ๑๐๒ ของประเทศ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมปลูกต้นจิกทะเล จำนวน ๑ ต้น โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ตลอดจนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯรับเสด็จ

 

ในการนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตร นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กราบถวายบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงาน “ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี” เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๑๒๐ ราย

จากนั้นเสด็จฯเข้าอาคารห้องสมุด ทอดพระเนตรกิจกรรม การสาธิต และนิทรรศการ อาทิ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องพระเกจิอาจารย์ลุ่มน้ำแม่กลอง ห้องเล่าเรื่องเมืองปลาทู มุมแม่กลองเมืองแห่งสายน้ำ มุมเด็กและเยาวชน มุมคอมพิวเตอร์ โดยทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และเสด็จฯไปยังบริเวณที่ฉายพระฉายาลักษณ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการ และคณะกรรมการ ซึ่งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เปิดให้บริการเป็นลำดับที่ ๑๐๒ ของประเทศ และเป็นแห่งที่ ๓ ของ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ ๓ งาน โดยพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลมพร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินจัดสร้างขึ้น ด้วยงบประมาณ ๑๗ ล้านบาทเศษ ตามโครงการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เพื่อสนองพระราชปณิธานให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ เพราะหนังสือถือเป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อสาร และช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาส เข้าถึงทางการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรักการอ่าน “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้”

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙