การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ต้อนรับเทศกาลสารทจีน

                  ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ต้อนรับเทศกาลสารทจีน ณ ห้องประชุมบางช้าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑ต สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับ อบจ.สมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า “ส้มโอขาวใหญ่” เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสมุทรสงคราม ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นซึ่งไม่มีเมล็ด ไม่มีกลีบของเนื้อส้มโอ มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีสีน้ำผึ้งน่าทาน อีกทั้งยังปลอดสารพิษ จึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานผลไม้ ในปัจจุบันเกษตรกรสามาถทำให้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการจัดงานขึ้น ปีละ ๒ ครั้ง ด้วยกัน คือ ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนและสารทจีนของทุกปี ทั้งนี้คนไทยเชื้อสายจีน มักนำส้มโอไปไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลต่างๆ และไหว้บรรพบุรุษ ภายในงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” ที่จะจัดขึ้นนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายส้มโอจากชาวสวนโดยตรงกว่า ๕๐ ร้าน จำหน่ายเกรดเอราคากิโลกรัมละไม่เกิน ๖๕ บาท อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และวิสาหกิชุมชม จำนวน ๕๐ ร้าน ภายในงานจะมีส้มโอขาวใหญ่จำหน่ายกว่า ๒๐๐ ตัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙