เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑ ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว "หัวใจไทย ส่งไป สปป.ลาว"

               วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี มอบหมายให้ พระครูไพศาลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี พร้อมด้วยคณะศิษย์ นำข้าวสาร จำนวน ๒๔๐ ถุง และน้ำปลา จำนวน ๕๐ ลัง ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว "หัวใจไทย ส่งไป สปป.ลาว" ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายอภิรักษ์ สะตะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙