โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพร้อมด้วย พลตำรวจตรี อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนให้บริการประชาชน ณ บริเวณวัดบางกุ้ง อำเภอบางคนที ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โดยเริ่มจากเป็นประธานกล่าวคำปฏิญาณถวาย แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการปกป้องสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์, จากนั้นมอบเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและพิการซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นในเบื้องต้น จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ กว่า ๖๐ หน่วยที่เข้าร่วมโครงการมาให้บริการประชาชนถึงพื้นที่

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙