โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณวัดดาวโด่งดุสิตตาราม

               ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณวัดดาวโด่งดุสิตตาราม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นก็กล่าวถวายราชสดุดี และนำจิตอาสาร่วมกันปฏิญาณตน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ๓ ครั้ง ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดรอบวัดและโรงเรียนฯ

 

สำหรับโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นี้ เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดีสานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙