การประชุมสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรี

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีได้ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายนที่ผ่านมา โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่สามจังหวัด ที่มีผลกระทบเข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง และการระบายน้ำของเขื่อน วชิราลงกรณ ตลอดจนการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดโดยให้แต่ละจังหวัดจัดเตรียมรองรับสถานการณ์ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ และช่วงปลาย ๆ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากกรมอุตุฯคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามร้อยละ ๔๐%  ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ ๖๐% จึงทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องระบายน้ำวันละประมาณ ๑,๐๐๐ ลบ/วินาที ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจะเจอปัญหาช่วงน้ำเกิด อาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางส่วน ได้สั่งการให้ทางสำนักงานป้องกันจังหวัดฯ จัดทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังท้องถิ่น พร้อมมอบหมายปลัดจังหวัดฯ สั่งการให้นายอำเภอทั้งสามอำเภอจัดชุดระวังและรายงานสถานการณ์ตลอดเวลา โดยให้จัดชุดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชในลำคลองไม่ให้ตื้นเขินเพื่อสามารถรองรับจำนวนปริมาณน้ำที่มีการระบายจากท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้น รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดเตรียมแผนอพยพคนไข้ติดเตียง หากกรณีมีเหตุการณ์ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีคนไข้ติดเตียงที่อยู่ตามบ้านจำนวนกว่า ๔๐๐ ราย 

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙