รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๔ และคณะเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน

                      ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายรังสรรค์ ตันเจิญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๔ และคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองคฺการบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อบรับ จากนั้นร่วมกันปลูกต้นอิน-จัน จำนวน ๓ ต้น ชมเรือโบราณในสมัยของ อิน จัน

 

ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๔ กล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ โดยจะมาศึกษาเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง ประวัติศาสตร์ งานภูมิสถาปัตย์ที่มีการผสมผสานประกอบด้วย ผู้คน วิถีชีวิต สิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและลงตัว ทั้งในด้านความสวยงาม ทัศนียภาพ การใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลน วัฒนธรรมของชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาอย่างดี มีสิ่งใดที่คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้จะสามารถร่วมขับเคลื่อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมการธิการ ได้สรุปประวัติความเป็นมาของอิน-จัน แฝดสยามที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามและทายาทของอิน-จัน ได้มาเยือนถิ่นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอิน-จัน และได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่อำเภอพวา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙