พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดท้ายหาด

                ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางศสิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนด ให้วันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปล่อยพันธ์ปลากะพงขาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว พันธ์ปลาสร้อยขาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด พ.อ. ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙