การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนและอพยพหนีไฟระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๑

                 ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บริเวณคลังน้ำมัน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน ) คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง ตำบลบางจะเกร็ง อำเมืองสมุทรสงคราม พ.อ. ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสมุทรสงคราม มณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนและอพยพหนีไฟระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า เจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันทั้ง ๓ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทีมประสานงานด้านต่างๆของคลังน้ำมัน โดยมีเซฟตี้ ของบริษัท พี ที จี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่นำเสนอและบรรยายแผน และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นถึงความปลอดภัย ของงานระงับเหตุฉุกเฉินทางบก โดยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุและการรั่วไหลของน้ำมัน 

 

ทั้งนี้ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นว่าเป็นความสำคัญในความปลอดภัยของประชาชนในสมุทรสงคราม และทรัพย์สิน รวมทั้งการสูญเสียเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการซักซ้อมอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้ลดการผิดพลาดน้อยลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย จึงขอให้คลังน้ำมัน ทั้งสามคลัง น้ำมัน ที่อยู่ในเขตสมุทรสงคราม รวมทั้งท่าเรือโฟร์ชันแม่กลอง ในวันซ้อมจริงของมาตรการดังกล่าว มามีส่วนร่วมในการฝึกสถานการณ์สมมุติการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙