พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายบังคม วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติ และปวงประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙