การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ “แม่กลองเกมส์” ครั้งที่ ๓๕

             ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ “แม่กลองเกมส์” ครั้งที่ ๓๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน ๓๔ ชนิดกีฬา สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะมีตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดชลบุรี นนทบุรี จันทบุรี ปทุมธานี ระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครนายก ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี กว่า ๓,๐๐๐ คน เดินทางมาแข่งขันกีฬา ๔๖ ชนิด สนามแข่งขันในจังหวัด ๑๓ แห่ง และสนามแข่งขันภายนอกจังหวัด ๕ แห่ง ส่วนสถานที่พักของนักกีฬา ได้แก่โรงเรียนวัดป้อมแก้ว โรงเรียนวัดปทุมคณาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต โรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปถัมภ์ โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติ โรงเรียนวัดท้ายหาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม โรงเรียนวัดบางกะพ้อม โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันวิทยาลัย และโรงเรียนวัดลาดเป้ง 

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมแถลงข่าวก่อนพิธีเปิด ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวกและรายงานผลการแข่งขันกีฬาในแต่ละวันที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙