โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และนำกล่าวปฎิญาณถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยาม อิน – จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พลตำรวจตรีอาทิชา เปาว์อินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ นางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด, พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โดยหน่วยงานต่างๆในจังหวัด ได้นำกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกบูธให้บริการพี่น้องประชาชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ รวมทั้ง วารสาร แผ่นพับ เอกสารที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ตอบคำถาม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารรู้จัก เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย สาธิตการประกอบอาชีพ และสาธิตการประหยัดพลังงานของหน่วยงานพลังงานจังหวัด พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป และมอบทุนให้กับเด็กพร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและยากไร้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในเบื้องต้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙