พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

                   ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยการวางพานพุ่มดอกกุหลาบสีแดง พร้อมกล่าวคำถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายสัตยปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า ให้ประเทศได้เป็นไทยตราบจนทุกวันนี้ และทรงฟื้นฟูค่ายบางกุ้งแห่งนี้ และตั้งกองรักษาค่ายขับไล่กองทัพพม่าได้สำเร็จสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหาร ในการปกป้องแผ่นดิน จนสามารถกอบกู้เอกราชจากพม่าได้โดยใช้ระยะเวลา ๗ เดือน

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙