การรับมอบเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายจากชาวประมงพื้นบ้าน

            ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการรับมอบเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายจากชาวประมงพื้นบ้าน ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โดยมีชาวประมงพื้นบ้าน จำนวนกว่า ๓๐ ราย ที่เคยทำประมง ด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ได้ส่งมอบเครื่องมือทำการประมงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นอวนรุน อวนลาก ลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน. นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รอง เสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำในอ่าวแม่กลองที่เริ่มสูญพันธ์จากการใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมาย เพื่อรักษาสัตว์น้ำในอ่าวแม่กลอง ให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙