การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ “แม่กลองเกมส์” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ “แม่กลองเกมส์” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๓๔ ชนิดกีฬา ในการแข่งขันครั้งนี้จะมีตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดชลบุรี นนทบุรี จันทบุรี ปทุมธานี ระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครนายก ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน เดินทางมาแข่งขันกีฬา ๔๖ ชนิด

 

ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงถึงผลความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสถานีวิทยุฯ สื่อโทรทัศน์ การติดตั้งป้ายคัทเอาท์และป้ายไวนิล การจัดเตรียมแถลงข่าว การเตรียมการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนเพื่อรายงานผลการแข่งขันกีฬาทุกชนิด รวมทั้งการจัดทำบัตรให้แก่สื่อมวลชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สื่อทุกแขนง โดยกำหนดการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ ”แม่กลองเกมส์” ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยทั่วกัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙