แถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “แม่กลองเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑

              ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น ๓ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “แม่กลองเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพล ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายมนตรี ณ บางช้าง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนกีฬาประเภทต่าง ๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว พร้อมการแสดงโชว์ไหว้มวยไทย จากเยาวชน

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ “แม่กลองเกมส์” ในครั้งนี้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดที่จะได้รับมากกว่าเกมส์การแข่งขัน คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้จากการทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเพื่อนต่างจังหวัด สร้างความประทับใจต่อกัน แม้การแข่งขันจะสิ้นสุดลงก็ตาม 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ กล่าวด้วยว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามได้เตรียมความพร้อมวางมาตรการด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร การรักษาความปลอดภัยแก่นักกีฬษและเจ้าหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสนามกีฬาขององค์การรวมทั้งการท่องเที่ยวจุดสำคัญต่าง ๆในพื้นที่ของจังหวัดให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาเยือน

ส่วนเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาให้ได้มาตรฐานในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ จำนวน ๓๘ ชนิดกีฬา ซึ่งจัดการแข่งขันภายในจังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งเป็น ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จำนวน ๓๒ ชนิดกีฬา และนอกจังหวัดอีก ๖ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ระยอง ชลบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า ๖,๖๙๑ คน เข้าร่วมการแข่งขันฯ และได้จัดทำ QR CODE ประชาสัมพันธ์

โดยมีข้อมูลต่างๆ เช่น รายละเอียดสนามแข่งขัน ,เส้นทางการเดินทางมาจังหวัดสมุทรสงคราม,สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ,โรงแรมและที่พักในจังหวัด,แนะนำร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม

ด้านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ “แม่กลองเกมส์” ในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดในสังกัดภาค ๑ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สรุปในตอนท้ายว่า ในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านที่ดีต้องอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้พวกเขาประทับใจและกลับมาเยือน สมุทรสงครามอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนเพื่อรายงานผลการแข่งขันกีฬาทุกชนิดอยู่ที่บริเวณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนศรัทธาสมุทร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)และบริษัท กสท.(CAT) สาขาสมุทรสงคราม อำนวยความสะดวกสัญญาณอินเตอร์เน็ตตลอดการแข่ง และกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙