พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                 ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น ที่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชรษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร นำข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน ประกอบพิธีทางศาสนาและร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ ๕๗ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 

 

จากนั้น เวลา ๐๘.๐๐ น ร่วมกันเคารพธงชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานใน พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมี ข้าราชการ ทหาร ศาล อัยการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมในพิธีและวางพวงมาลาเป็นจำนวนมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙