พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม พระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ

                 ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดปทุมคณาวาส อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พระสมุทร วชิรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ๓๙ วินาที

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙