กิจกรรมโครงการประชาชนร่วมกันฟังธรรม รักษาศีล ๕ เข้าสู่ฤดูหนาว

          ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการประชาชนร่วมกันฟังธรรม รักษาศีล ๕ เข้าสู่ฤดูหนาว โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง บรรยายธรรม ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙