การประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรม”หมอชวนวิ่ง”

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรม”หมอชวนวิ่ง” โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สิทธิพงษ์ ศิริมัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ตามที่แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้กำหนดเส้นทางวิ่ง ๗๗ จังหวัด โดยจัดสายการวิ่งผลัดเริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ จำนวน ๑๕ สาย 

ทั้งนี้ จะถึงจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ซึ่งทีมหมอและทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนราชการต่าง ๆ ประชาชน จะรอรับคณะบริเวณทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม และเวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรับมอบคฑาจากผู้แทนจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ และพิธีบรรจุมวลสารของจังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นเริ่มกิจกรรมวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยมีการพักค้างแรมที่จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ คืน และวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปล่อยตัวนักวิ่งเส้นทางหลัก ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งมอบคฑาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.บางทัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสงครามได้กำหนดจัดแถลงข่าวโครงการ ”หมอชวนวิ่ง” ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙