ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

           ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐. น. นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยจ่าจังหวัดฯ, ป้องกันจังหวัดฯ และผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฯ ได้มาตรวจเยี่ยม โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที, นายศิลา หลีกรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยกำนันณัฐวุฒิ ศรีเจริญจิระ กำนันตำบลดอนมะโนรา, จนท.ตำรวจ, จนท.สาธารณสุข, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยฯ, สารวัตรฯ, สมาชิก อส. อ.บางคนที และสมาชิก อปพร. ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอบางคนที เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ประจำจุดฯ ซึ่งเป็นวันที่ ๖ ของการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการตรวจเยี่ยมพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำจุดมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙