การแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและ รายงานผล รับทราบข้อสั่งการสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

สำหรับการสรุปผลจังหวัดสมุทรสงคราม มีการเกิดอุบัติทางถนน จำนวน ๑๔ ครั้ง บาดเจ็บ จำนวน ๑๖ คน ชาย ๑๑ คน หญิง ๕ คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ ๓๑.๒๕ รองลงมา ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ ๒๕ และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ ๒๕ รถจักรยานยนต์ ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในถนนแขวงทางหลวง สรุปผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ในจุดตรวจทั้ง ๓ อำเภอ เรียกตรวจรถจำนวน ๒๓,๙๑๐ คัน พฤติกรรมผู้ใช้ยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดีตามาตรการลดพฤติกรรมเสียง ๑๐ มาตรการ จำนวน ๓,๐๔๕ คน มากที่สุดคือ ไม่มีใบขับขี่ รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานร่วมกันสามารถทำให้จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีเสียชีวิตทั้งทางถนนและทางน้ำในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙