เกษตรสมุทรสงครามเตรียมดีเดย์กำจัดจอกหูหนูยักษ์ระบาด

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที และนายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุม เจ้าหน้าที่กองอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ตลอดจนเกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที กรณีที่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางคนที ได้แจ้งว่ามีการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยักษ์ ซึ่งเป็นพืชต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช เพื่อร่วมกันหาแนวทางกำจัดด้วยการเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ จอกหูหนูยักษ์ ผ่านเสียงตามสาย ที่ประชุมอำเภอ/หมู่บ้าน และแจกโปสเตอร์/แผ่นพับแก่เกษตรกรในพื้นที่ หากพบการระบาดให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ สำหรับแนวทางการป้องกันกำจัด คือ ช้อนจอกหูหนูยักษ์จากแหล่งน้ำให้หมด ไม่ให้ส่วนที่หักเหลืออยู่ เพราะลำต้นหักง่าย และทุกซอกใบสามารถแตกแขนงเป็นต้นใหม่ได้ แล้วนำมาตากให้แห้งและเผาทำลาย ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังสำรวจทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ๖ เดือน

 

จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ พบว่ามีจอกหูหนูยักษ์ระบาดในบริเวณร่องสวนมะพร้าว ประมาณ ๑๐ ไร่ ณ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดวันดีเดย์ การกำจัดจอกหูหนูยักษ์ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ แปลงที่มีการระบาด หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙