ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากฝนตกและพายุ

                    ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดฯ นายอรุณ ปินตา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ลงพื้นที่ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา มีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลกระดังงา และใกล้เคียง อำเภอบางคนที ได้ถูกลมพายุและฝนถล่มทำให้บ้านเรือนประชาชน เสียหายหลายหลัง โดยเฉพาะที่ อำเภอบางคนที มีบ้านเรือนเสียหาย ๗๐ หลังคาเรือน ในส่วนที่เสียหายไม่มากทางเจ้าของบ้านได้จัดการซ่อมแซมเองเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนจึงต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมเองก่อน ส่วนที่เสียหายเยอะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการ

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ ในการขอกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เข้ามาช่วยเหลือทำการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน คาดว่าจะเสร็จภายใน ๒ - ๓ วันนี้แน่นอน ส่วนเรื่องงบประมาณนั้นในการซ่อมแซมได้เบิกจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ซึ่งจะมีงบประมาณในการ ช่วยได้ตามความเป็นจริง หลังละไม่เกิน ๓๒,๐๐๐ บาท เท่านั้น ส่วนที่เกินจากงบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบจะหาทางหางบมาช่วยเหลืออีกครั้ง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙