พิธีเปิดการประกวดการฝึกของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการฝึกของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณลานฝึกตำรวจภูธรจังหวัดฯ โดยมีพ.ต.อ.ชวน ชิตประเสริฐ พ.ต.อ.พิษณุ พราหมณ์เทศ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผกก.สภ.ฯ, สวญ.สภ., คณะกรรมการ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สมุทรสงครามร่วมพิธีเปิดและร่วมการประกวดการฝึกของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแบ่งการฝึกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่ม ๑ ระดับ ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี ได้แก่ สภ.เมือง , สภ.อัมพวา และ สภ.บางคนที และกลุ่ม ๒ ระดับ สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี ได้แก่ สภ.ลาดใหญ่ และ สภ.ยี่สาร ผลการตัดสินการประกวด กลุ่ม ๑ สภ.เมืองฯ ได้ที่ ๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดระดับกองบัญชาการ กลุ่ม ๒ สภ.ลาดใหญ่ ได้ที่ ๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดระดับกองบัญชาการ

 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่าการจัดการฝึกและการประกวดการฝึกทางกองบัญชาการตำรวจภาค ๗ จัดให้มีเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้สูงขึ้นและเป็นการควบคุมความประพฤติ ระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจและความสามัคคีของข้าราชการตำรวจในการสร้างชื่อเสียงให้กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙