นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางภัสสร ธารศิริสิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และคณะได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๑ ราย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมไปถึงการสร้างความอบอุ่นให้เกิดและขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งฝากขอให้ประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นลูกหลานมีความกตัญญูช่วยกันใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ

 

สถานการณ์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามว่า จังหวัดสมุทรสงครามนับว่ามีผู้สูงอายุสูงมาก ซึ่งจากประชากรทั้งหมด ๑๙๔,๐๐๐ คนเศษ ซึ่งทางจังหวัดมีแผนดูแลผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้คงศักยภาพการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังในอันที่จะลดการพึ่งพาให้เหลือน้อยที่สุด ล่าสุดฯ จากการสำรวจพบว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีผู้สูงอายุเกิน ๑๐๐ ปี รวม ๑๑ ราย และมีอายุมากสุดถึง ๑๑๐ ปี ซึ่งเป็นหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนต้องช่วยกันดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรงยาวนานที่สุด ผู้สูงอายุถือเป็นบุคลากรผู้ทรงคุณค่าที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในมิติต่าง ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต่างบอกว่า ชอบรับประทานผักน้ำพริก ปลา กล้วยน้ำว้าและผลไม้อื่นๆ รวมทั้งทำจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสอยู่เสมอ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙