โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ อาคารอเนกประสงค์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จากนั้นพระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร กล่าวรายงาน การจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จบแล้วนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการดังกล่าวพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการชมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานฝ่ายสงฆ์มอบ ประเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๘๙ รูป ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙