รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนฝุ่นละออง

             ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิรโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พันเอก ปิยะ เปียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นางอทิตา กลิ่น สุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนฝุ่นละออง ของโรงงานบริษัท แม่กลอง ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว ณ บริษัทแม่กลองไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ออกอากาศ เรื่องฝุ่นควันจากโรงงานโม่ถ่านอัดแท่ง ทำชาวบ้านเดือดร้อน ๒ หมู่บ้าน จ.สมุทรสงคราม 

 

จากการตรวจสอบพบว่ามีการกองวัตถุดิบบริเวณนอกอาคารโรงงาน ทำให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นผงถ่านและขณะขนถ่ายไม่การป้องกันที่มิดชิดเมื่อมีลมมาก็พัดผงถ่านกระจายออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้ดำเนินการมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามมาตรา๓๗ วรรค ๑ แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ แล้ว ในวันนี้จึงได้มีการตรวจติดตามผลความหน้าคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาาดังกล่าว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙