พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับจากผลกระทบจากอัคคีภัย

                  ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ครอบครัวนางถวิล สาวิกัน บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทำให้ที่อาศัยได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากผลกระทบจากอัคคีภัย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมี พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายอารุณ ปินตา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำสิ่งของพระราชทาน มาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙