พิธีลงนามไว้อาลัย ต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

                ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีลงนามไว้อาลัย ต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ร่วมพิธี และยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และไว้อาลัย 

 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้ลงนามแสดงความอาลัย ณ ที่ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งประชาชนสามารถร่วมลงนามแสดงความอาลัย ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยแต่งกายชุดสุภาพ สีดำ หรือสีขาว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙