พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

                ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นพระเทพสมุทรโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

 

จากนั้น นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๔๑ รูป ณ บริเวณลานไทร หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อด้วย ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว บริเวณท่าน้ำหน้าวัดจันทร์เจริญสุข ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และปล่อยพันธุ์ปูม้า บริเวณคลองฉู่ฉี่ บ้านบางจะเกร็ง ตำบล บางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙