กิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาคู คลอง จัดเก็บวัชพืช ขยะ สิ่งปฎิกูลในคลองบางกก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

             ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่บริเวณโรงเรียนบ้านคลองกก หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” จำนวนกว่า ๖๕๐ คน กล่าวคำปฎิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน ๓ ครั้ง จากนั้นลงเรือร่วมกันดำเนินกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาคู คลอง จัดเก็บวัชพืช ขยะ สิ่งปฎิกูลในคลองบางกก ระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙