กิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

                 ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ วิศวกรไฟฟ้าจิตอาสา ดำเนินการ kick off โครงการฯ โดยได้เข้าดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของอุโบสถ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙