พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

                 ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และเปิดกรวยกระทรวงดอกไม้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และเหล่าบรรดาข้าราชการ พสกนิกรชาวสมุทรสงครามทุกหมู่เหล่า ต่างได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยได้กันร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิธีมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ จิตอาสา ประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง จำนวนกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙