รองผู้ว่าฯ นำคณะสำนักสอบสวน ๒ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบ ะกรณีมีการร้องเรียนโรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน ๒ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรณีมีการร้องเรียนโรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง ของบริษัทแม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.๑๒ ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยหลังจากการประชุมหารือของส่วนราชการต่างๆ แล้ว ได้มีการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ต่อไป

 

จากสภาพที่ได้ตรวจสอบแล้ว ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร เจ้าของโรงงานได้กล่าวว่า ในขณะนี้อยู่ในระยะกำลังปรับปรุง ตามแบบที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำมาคาดว่า ภายใน ปลายปีนี้จะเสร็จในระดับหนึ่งพร้อมทั้ง โรงงานปิด หลังจากนี้ไปทางคณะที่มาตรวจจะมาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำเสร็จสมบรูณ์ตามที่ทางกฎหมายได้กำหนดไว้หรือไม่

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙