พิธีมอบบ้าน ให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานมอบบ้าน ให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพลตรีวสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พลตำรวจตรี อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด ให้แก่ นางสาวเน้ย โถวสกุล เลขที่ ๑๗๑/๕ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และนายสรรเสริญ ปานะ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๒ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา

ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส จำนวน ๒ หลัง พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยบ้านที่ซ่อมแซมปรับปรุงดังกล่าว ทางมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ได้ให้ทหารดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จนเสร็จสมบรูณ์สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งยัง สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหา เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยตามชุมชนต่างๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙