โครงการปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว ลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

            ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา​ ๐๘.๓๐​ น.ที่บริเวณศาลาประชาคมตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว ลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยมี นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการดังกล่าว

จัดปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๕๕, ๐๐๐ ตัว แบ่งเป็น ๒ ระยะในการปล่อย ครั้งล่ะ ๒๗, ๕๐๐ ตัว ที่หมู่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และครั้งที่ ๒ จะปล่อยอีก ๒๗, ๕๐๐ ตัว เป็นการเพิ่มผลผลิตปลากะพงขาวตามแหล่งน้ำธรรมชาติตามลำคลองในจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อปลากระพงขาวเติบโตขึ้นยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจับไปขายเลี้ยงครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลแพรกหนามแดง คลองโคน คลองช่อง และอีกหลายคลองในปัจจุบันนี้ ได้มีการแพร่ขยายของปลาหมอสีคางดำ ไปเป็นวงกว้างและยากที่จะกำจัดได้ ดังนั้นการที่ทางประมงได้นำปลากะพงขาวมาปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นผลพลอยได้เมื่อปลากะพงขาวเติบโตขึ้นมาจะไปกำจัดปลาหมอสี หรือปลาหมอคางดำได้อีกทางหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีผลเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ปลาหมอสีคางดำลดจำนวนลงได้เป็นบางส่วน ช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปล่อยน้ำเข้าบ่อปลาหมอคางดำก็จะแฝงตัวเข้ามากับน้ำ กินกุ้งที่เกษตรกรนำมาปล่อย สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างมากมาย การนำปลากะพงขนาดใหญ่ลงไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ นับว่าเป็นการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดไปจากบ้านเราเมื่อปลากะพงขาวเติบโตขึ้นจะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้โดยวิธีการเกลือจิ้มเกลือให้กัดกินกันเอง ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙