กิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

             ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกล่าวนำประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ตัน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

ซึ่งสำนักงาน กกต.จว.สมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดีเจประชาธิปไตย จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมสัมมนา

ภายหลังจากพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๗ และ “ข้อห้าม ความผิดและมาตรการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่น ใบเหลือง ใบแดง และใบดำ โดยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙