กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

                   ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายประจินต์  ธารศิริสิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุชาดา  ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนจากส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ริมเขื่อนวัดเขายี่สาร อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙