การประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากกรณีศาลาริมน้ำถล่มลงแม่น้ำแม่กลอง

                     ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๓๐ น. นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากกรณีศาลาริมน้ำถล่มลงแม่น้ำแม่กลอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙