โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรสงคราม รุ่นที่ ๓

                       ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรสงคราม รุ่นที่ ๓ ณ วัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙