พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ศาลาริมน้ำแม่กลองทรุดตัว

               ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ศาลาริมน้ำแม่กลองทรุดตัว

ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น โดยได้รับบาดเจ็บรวม ๑๕ รายๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และกระเช้าของเยี่ยม การช่วยเหลือดังกล่าวได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเทพสมุทรโมลี เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรฯ ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้าของเยี่ยมแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ยังพักรักษาตัวที่ รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าจำนวน 5 ราย ด้วยแล้ว รวมผู้บาดเจ็บที่ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากวัดเพชรสมุทรฯ แล้วทั้ง ๒๐ ราย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙