พิธีบำเพ็ญกุศลถวายราชเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายราชเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙