พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บริเวณดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชการสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวบังคมทูลถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด,พลตำรวจตรีอาทิชา เปาว์อินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด, นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล จำนวน ๒ ล้านตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙