พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                   ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล และนำสวดพระพุทธมนต์ จบแล้วกล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตภาวนาเป็นพระราชกุศลฯโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

 

โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙