วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ภาคเช้า)

                ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

 จากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

<<ชมภาพทั้งหมด ที่เฟสบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม>>

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙