รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี"

                 ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. ที่บริเวณอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ซึ่งทางศาลจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายประสาร กีรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พร้อมทั้งมีพิธีทางศาสนา และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙