พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่บริเวณท่าน้ำวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางศศิวิล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดฯ กล่าวรายงาน การจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อีกด้วย พร้อมมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวนรวม ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ลงในแม่น้ำแม่กลอง พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ให้กับตัวแทนในเขตอำเภอเมืองเพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ที่มีปลาหมอสีคางดำ เพื่อให้ปลากระพงไปกำจัดปลาหมอสีคางดำให้หมดไปจากแหล่งน้ำ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙